Kupując akumulator należy pamiętać o zdaniu starej baterii, w przeciwnym wypadku czekają nas dodatkowe koszty:

  • 30zł za sztukę w przypadku baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych;
  • 35zł za sztukę w przypadku baterii przemysłowej kwasowo-ołowiowej.

Opłata zostanie zwrócona jeżeli w terminie 30 dni od jej pobrania kupujący przekaże zużyty akumulator.

Obowiązek poboru opłaty jest nałożony ustawowo: ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666 art. 54.p.1-5, art. 55 p.1)