Ładowanie akumulatorów AGM

Akumulatory żelowe, szczelnie zamknięte, AGM, VRLA  – najlepsze, ale wymagające opieki przy doładowaniu.

Do ładowania akumulatorów AGM lub VRLA i żelowych zaleca się elektronicznie kontrolujące urządzenia prostownicze, które potrafią porównywać zmiany temperatury w ładowanym akumulatorze i regulować te zmiany napięciowo i prądowo.
Zjawiska elektrochemii powodują przy nagrzaniu elektrolitu spadek jego gęstości i napięcia, wywołując przy tym duże różnice w napięciu buforowym, działającym tak ja „bramka” porównująca napięcia i pozwalająca skuteczniej ładować prądowo – dużą wartością prądową przy otwartych buforach. Prostownik niekontrolujący zmiany temperatury elektrolitu ciągle porównuje napięcia do wystąpienia napięcia gazowania i doprowadza do jego zrównania bez względu na temperaturę, która wywoła rozprężenie bloku po wzroście temperatury i doprowadzi do opuchlizny akumulatora lub jego wybuchu.

Prostownik z układem porównywania punktów ładowania jest w stanie rozpoznać wzrost prądu ładowania i spadek napięcia ładowanego akumulatora jako wzrost temperatury elektrolitu i zapobiec wyżej opisanym zjawiskom.
Uwzględniaj więc, czym i co doładowujesz w technologii akumulatorów.